Drugi film z letniego obozu treningowego, lipiec 2013