Treningi

Treningi grupy zaawansowanej odbywają się w uzgodnionych z nią dniach i lokalizacji.

Osoby początkujące, które chcą rozpocząć swoją przygodę z FMA mogą to zrobić w ramach treningu indywidualnego prowadzonego przez naszych instruktorów. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z:

Waldemar Kruk (Senior Instructor) - 507 094 004, fma.warsaw@gmail.com

Wojciech Zdunek (Advanced Instructor) - 503 931 038, fma.zabki@gmail.com

 
UWAGA:
Stowarzyszenie i jego instruktorzy NIE ponoszą żadnej odpowiedzialności za mogące powstać w czasie  prowadzonego przez nich szkolenia (treningi, seminaria,obozy itd) urazy fizyczne(lacznie z inwalidztwem), psychiczne i inne, do których dojść może w czasie w/w zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 
Decydując się  na udział w w/w zajęciach KAŻDY uczestnik MUSI zdawać sobie sprawę z tego, że jest to jego wolny wybór i bierze udzial w  MARTIAL ARTS (sztukach wojennych) i zdaje sobie sprawę z ryzyka, które się z tym wiąże.
 
W przypadku powstania po stronie uczestnika szkody będącej wynikiem jego udziału w w/w zajęciach NIE przysługują mu z tego tytułu względem stowarzyszenia i prowadzących zajęcia instruktorów żadne roszczenia.
 
Każdy z biorących udział w/w zajęciach ZOBOWIĄZANY jest do:
 
1) ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadkow z racji uprawiania zajęć sportowych o podwyższonym ryzyku.
2) posiadania wymaganego sprzętu ochronnego a w nim, m.in.:
    - okularów
    - suspensorium (ochrona krocza; kobiety ochraniacz na biust)
    - ochraniaczy kolan i łokci
    - rękawic kontaktowych.